Chính sách điều khoản

Tuyên bố Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trực tuyến thông qua Hollister

Để các chuyến thăm của bạn đến các kênh trực tuyến khác nhau của Hollister store đáp ứng nhanh nhất có thể, chúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập trực tuyến. Để giúp đảm bảo trải nghiệm trực tuyến thú vị, chúng tôi cung cấp bản tóm tắt này về thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến và cách thông tin đó được sử dụng. Việc bạn sử dụng Trang web / Ứng dụng này xác nhận bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi nó. Nếu bạn không chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Trang web / Ứng dụng này.